Postproduction TV-drama “Jag är en annan nu” for SVT.