PUSHWAGNER

Hariton Pushwagner er en av Norges mest markante nåtidskunstnere. Bak suksessen ligger en dramatisk fortelling om en vestkantgutt som ble uteligger, for så å ende som en feiret kunstner. Gjennom Pushwagner får vi også et tidsdokument om norsk pop-kunst og miljøet rundt der forfatteren Axel Jensen hadde en sentral rolle. Pushwagner selv sier ”Det er ikke sant, men det er en god historie”. Mot denne bakgrunnen vil filmen reflektere forestillingen om hva som er kunstneren og mennesket Pushwagners virkelighet.

  • In-house Producer: Michael Sevholt
  • Grading: Fateh Shams
  • 3D VFX: Christer Engstroem and Pontus Eng
  • Graphics: Anders Svensson
  • Director: Even Benestad
  • Writer: August Bagstö-Hanssen and Even Benestad
  • Camera:
  • Producer: Carsten Aanonsen and Klara Björk
  • Company: Indie Film
  • Editor:

2011 Indie Film Documentary Film